O mnie /About me

jak pracuję / how do I work

Nowi ludzie, nowe miejsca, nowe sytuacje – za każdym razem nowe podejście do tematu, który zamieniam w obraz.  Wszystkie warunki współpracy ustalane są indywidualnie – bo każdy z nas jest wyjątkowy.

New people, new places, new situations – every time fresh look into a subject, which I change to picture. All terms of cooperation are set individually – because each of us is unique.